Nesten/Litters


Minimum worden onze ouderdieren radiologisch onderzocht en goedgekeurd op heupdysplasie, elleboogdysplasie en schouderdysplasie.  

Ook dient het echocardiogram van beide hun hart alvorens een dekking uitstekend te zijn.

Wij houden ons aan de strenge fokrichtlijnen van de Belgische Duitse Doggenclub

Onze pups worden verkocht alleen als volwaardig gezinslid en niet als louter werk, show, fok of pronkstuk.  


Al de pups worden in huis opgevoed en wij leggen al de basis van socialisatie, opvoeding en hygiëne.  Voor vertrek krijgen ze hun eerste vaccinaties. Ze worden gechipt en krijgen een Europees paspoort en stamboom van het Sint Hubertus (FCI erkend).

De pups worden verkocht met een verkoopovereenkomst met gezondheidsgarantie en 21% btw.


Op 21/05/2024 hebben we terug 9 kleine wondertjes te kunnen verwelkomen van onze Rojee en ons Sjarlot.

Meer info kan je al vinden op de X-puppies 2024 pagina. 


We adviseren oprecht geïnteresseerden om alvast een mail te sturen en/of onze vragenlijst terug te sturen. 

Vervolgens zullen we u uitnodigen voor een bezoek om kennis te maken met ons en onze Doggen. 

Pas daarna beslissen wij en jullie of het een goed idee is om op onze wachtlijst(reservatie) te komen.Wie op de hoogte wil gehouden worden van toekomstige nestplannen en overige informatie mag alvast de vragenlijst invullen of je kan deze vragen via email.  (info@vanhoght.be) 

At a minimum, our parent animals are radiologically examined and approved for hip dysplasia, elbow dysplasia and shoulder dysplasia.

Also, the echocardiogram of both their hearts should be excellent before coverage.

We adhere to the strict breeding guidelines of the Belgian Great Dane Club.Our puppies are only sold as a full family member and not as pure work, show, breeding or showpiece.


All the puppies are raised in the house and we lay the foundations of socialization, education and hygiene.

Before departure, they receive their first vaccinations, are microchipped and receive a European passport and pedigree of St. Hubertus (FCI recognized).

The puppies are sold with a sales agreement with health guarantee and 21% VAT.


On 21 may 2024 we welcomed 9 little miracles from our Rojee and our Sjarlot.

You can find more information on the X-puppies 2024 page.We sincerely advise interested parties to send an email or fill in our questionnaire. 

We will then invite you for a visit/videocall to get to know us and our Dogs.

After we and you decide whether it is a good idea to be added to our waiting list (reservation).If you want to be kept informed about future litters and information, you can already fill in the questionnaire or you can ask these questions by email. (info@vanhoght.be)Kleine inkijk bij van Hoght / Small insight at van Hoght

(foto's van het U-nestje in 2021 / photos of the U- litter 2021)