Ukkie pups 2024


Hopelijk kunnen we binnen enkele maanden een zwangerschap bevestigen. 

Als alles meezit worden de kleine blauwe wondertje gepland januari 2025 

Het nest valt niet onder onze verantwoordelijkheid maar we gaan helpen en mee begeleiden.


Ukkie is een dogter van ons Pola en halfzus van ons Sjarlot, hier geboren in 2021. 

Ze woont niet bij ons maar bij haar eigen familie in Grez-Doiceau(BE) waar we goed contact mee hebben.

De pups zullen ook heel huiselijk opgevoed en verzorgd worden.

Ukkie is radiologisch gescreend en kreeg A-heupen als beoordeling en haar cardiologische testen via EKG waren ook perfect.

Ukkie is geen show hond toch heeft ze afgelopen zomer haar BDDC-EuDDC fok- aankeuring perfect behaald en is ze ook nog beste blauwe teef geworden op de Belgisch Duitse Doggen club rasspeciale show.

Ze heeft in eerste plaats een super lief karakter en een zelfzekere eigen wil.

Als papa in spé is er gekozen voor een lieve en knappe blauwe reu. 


De puppy’s uit deze combinatie zullen o.a. ook een FCI-stamboom krijgen van de KMSH.


Als je graag met de familie van Ukkie in contact komt voor meer info of bezoekje/reservatie mag je altijd mailen naar Anna: amagbaker@gmail.com (liefst in Engels) of Georges: georges@elencuentro.be (Nederlands/Frans)


Hopefully we can confirm a pregnancy within a few months.

If all goes well, the little blue miracles are planned around januari 2025.

The nest is not our responsibility, but we will help and guide them.


Ukkie is a daughter of our Pola and half-sister of our Sjarlot, born here in 2021.

She does not live with us but with her own family in Grez-Doiceau (BE) with whom we have good contact.

The puppies will also be raised and cared for in a very homely manner.

Ukkie was radiologically screened and given A-hips assessment and her cardiological tests via EKG were also perfect.

Ukkie is not a show dog, but last summer she obtained her BDDC-EuDDC breeding approval perfectly and she also became best blue female at the Belgian Great Danes club breed specialty show.

Most importantly, she has a super sweet character and a self-confident will.

A sweet and handsome blue male is chosen as the father-to-be.


The puppies from this combination will also receive a FCI-pedigree from the KMSH.

If you would like to get in touch with Ukkie's family for more information or a visit/reservation, you can always email Anna Baker: amagbaker@gmail.com (preferably in English) or Georges: georges@elencuentro.be (Dutch/French)

Ukkie van Hoght